Privacy

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid over het gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website.

Door de website te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit beleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de website niet te openen of te gebruiken. We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zullen het herziene privacybeleid op de website plaatsen.

Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Marketing

Hoe wij de informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden overdragen zonder uw toestemming te vragen, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het volgende:

 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures.
 • om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid.
 • om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de website in strijd is met de rechten van derden. Wanneer de website van ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Wij eisen van dergelijke derde partijen dat zij de persoonlijke gegevens die wij aan hen doorgeven uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

  Uw rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving.

  Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

  Cookies:

  Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

  Veiligheid:

  De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

  Klachten en/of opmerkingen:

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar info@selfloveacademy.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Laatst bijgewerkt: 13 februari 2024

  Chat openen
  1
  Welkom bij Self Love Academy? Hoe kunnen we je helpen?